Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001 & Κυβερνοασφάλεια

Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001 & Κυβερνοασφάλεια

 

Το πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η πιστοποίηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες.

 

Με την εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, η εταιρείας σας αποδεικνύει προς τους πελάτες της, τις Αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση των κινδύνων ώστε να διασφαλίζει την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

 

Στην συνέχεια αναφέρουμε μερικούς από τους λόγους που σχεδόν επιβάλουν πλέον την ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργείας ενός πιστοποιημένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών:

 

  • Οι περισσότερες πλέον πληροφορίες που επεξεργάζονται οι εταιρείες και οι οργανισμοί αποθηκεύονται και διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή
  • Έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα να εκδηλωθεί ψηφιακή επίθεση εναντίον των πληροφοριακών συστημάτων. Οφείλεται στην εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων και στην αύξηση των ατόμων που έχουν την τεχνογνωσία για να εκδηλώσουν ψηφιακές επιθέσεις
  • Έχει αλλάξει η στρατηγική των ψηφιακών επιθέσεων οι οποίες συνήθως δεν είναι στοχευμένες αλλά μαζικές και ανιχνεύουν ευάλωτους στόχους
  • Υπάρχουν πολλοί λόγοι πλέον να εξαπολυθεί μια ψηφιακή επίθεση που μπορεί να είναι μια απλώς κακόβουλη ενέργεια, μια ενέργεια που πηγάζει από επαγγελματικό ανταγωνισμό, μια εγκληματική ενέργεια που βασίζεται σε εκβιασμό με οικονομικό αντάλλαγμα ή ακόμα και γεωπολιτικός λόγος που απορρέει από την αντιπαλότητα μεταξύ κρατών
  • Οι επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης που μπορεί να έχει ως συνέπειες την απώλεια κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων ή τη μη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων της εταιρείας μπορεί να είναι μέχρι και καταστροφικές
  • Εισάγονται συνεχώς νέοι Κανονισμοί και Νομοθεσία σχετικά με την Κυβερνοασφάλεια
  • Με την πιστοποίηση ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών με ISO 27001, η εταιρεία αναδεικνύει την εγρήγορση της και αποδεικνύει την δέσμευση της σε αυτό τον τομέα και έτσι εμπνέει εμπιστοσύνη στον πελάτη

 

Η NOVITAS έχει αναπτύξει τεχνογνώσια όχι μόνο στο αντικείμενο της Ασφάλειας Πληροφοριών αλλά και ευρύτερα στην Κυβερνοασφάλεια. Η ομάδα Κυβερνοασφάλειας στελεχώνεται από ειδικούς στο θέμα με μεγάλη εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς.

 

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να σας μεταφέρει τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ενός συστήματος ασφάλειας πληροφοριών και να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ISO 27001 στην Εταιρεία σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com  ή στο τηλέφωνο 210 2619728.