Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Διαχείριση Ενέργειας ISO 50001

Διαχείριση Ενέργειας ISO 50001

Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας βοηθά τους οργανισμούς και τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρήματα καθώς και να συμβάλλουν στη διατήρηση των πόρων και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Το πρότυπο ISO 50001 υποστηρίζει τους οργανισμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητας να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας (EnMS).

 

Το πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας με προγράμματα διαχείρισης της ενέργειας

 

Το ISO 50001: 2018 παρέχει ένα πλαίσιο απαιτήσεων για τους οργανισμούς ώστε να:

 

  • Αναπτύξουν πολιτική για αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας
  • Χρησιμοποιήσουν δεδομένα για καλύτερη κατανόηση σχετικά με τη χρήση ενέργειας και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για λήψη μέτρων
  • Προχωρήσουν σε μετρήσεις κατανάλωσης ή απώλειας ενέργειας προ και μετά την λήψη μέτρων και να κάνουν τις ανάλογες συγκρίσεις
  • Βελτιώνουν συνεχώς την αποτελεσματικότητα τους στην διαχείριση ενέργειας επιτυγχάνοντας τους στόχους μείωσης τόσο της κατανάλωσης όσο και των απωλειών

 

Η NOVITAS έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση να σας υποστηρίξει τόσο στο στάδιο της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης μέσω ενεργειακών μετρήσεων και καθορισμού του χάρτη καταναλώσεων όσο και στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 στην Εταιρεία σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.