Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η NOVITAS  CERT δραστηριοποιείται από το 2004, με την έδρα της στην Αθήνα.

 

Κύριο αντικείμενο εργασιών της είναι η  Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πιστοποίησης, διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Εκπαιδεύσεων και η αντιπροσώπευση Φορέων Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, ISO 14001,ISO 27001, ISO 39001, ISO 13485, ISO 27001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 22000 κ.α.

 

Η NOVITAS έχει υλοποιήσει έργα για πάνω από 600 εταιρείες, από τους κλάδους της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Με τις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες διατηρούμε συνεχή συνεργασία αφού είμαστε σε θέση να παρέχουμε μεγάλο εύρος Ολοκληρωμένων Λύσεων Πιστοποιήσεων τόσο διαχειριστικών συστημάτων όσο και προϊόντων . Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΑΕ.

 

Η NOVITAS συνεργάζεται με έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και εγκεκριμένους αξιολογητές διαχειριστικών συστημάτων και τεχνικούς επιθεωρητές.

 

Τομείς δραστηριότητας:

 • ISO Standards Certification – Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με όλα τα γνωστά πρότυπα ISO και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
 • Αξιολόγηση & επιβεβαίωση εφαρμογής συστήματος ορθής διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α. ΟΙΚ 1348:2004 (ΦΕΚ 32Β:2004).
 • HACCP – Ασφάλεια τροφίμων, μελέτες και επιβεβαίωση
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα BRC, BRC/IOP, IFS, GLOBALGAP
 • CE MarkΑξιολόγηση Τεχνικών Φακέλων για Μηχανήματα (2006/42), Ηλεκτρικές Συσκευές (LVD), Δομικά Υλικά (Καν.305, EN 1090), Δοχεία υπό Πίεση (PED)Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDD)
 • Βιομηχανική ασφάλεια – Μελέτες SEVESO II &ATEX
 • Εκπαίδευση προσωπικού και προετοιμασία για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το ISO 17024.
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Αναλύσεων Επικινδυνότητας (Risk Assessments)
 • Τεχνικές επιθεωρήσεις ανυψωτικών μηχανημάτων, δοχείων πίεσης, μεταλλικών κατασκευών κ.λπ.
 • Μέτρηση της εταιρικής επίδοσης μέσω της μεθοδολογίας CPM (Corporate Performance Measurement), η οποία αξιολογεί το βαθμό επίδοσης των κρίσιμων τομέων της δραστηριότητας της εταιρία σας. Παραδίδεται πιστοποιητικό και τα αποτελέσματα της μέτρησης.
 • Τεχνικές επιθεωρήσεις.
 • Πραγματογνωμοσύνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@novitascert.com .