Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com
READING

Μετάβαση από το OHSAS 18001 στο ISO 45001...

Μετάβαση από το OHSAS 18001 στο ISO 45001

 

Το πρότυπο ISO 45001 βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2018 και έχει θεσπιστεί μεταβατική περίοδος η οποία λήγει στις 12 Μάρτιου 2020. Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με OHSAS 18001 θα πρέπει να αναθεωρήσουν το Σύστημα τους και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 45001.

Επειδή το ISO 45001 βρίσκεται ήδη σε ισχύ και παρά την ύπαρξη της μεταβατικής περιόδου, πολλοί Οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα και κυρίως ΟΤΑ, έχουν αρχίσει από τώρα να το αναφέρουν ως απαίτηση στους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν.

Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου οι εταιρείες που έχουν πιστοποιητικό OHSAS 18001, να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, καλό θα είναι να προσαρμόσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων που διαθέτουν στις απαιτήσεις του ISO 45001 και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό το συντομότερο δυνατόν.

Η εταιρεία NOVITAS, με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποίησης και είναι σε θέση να υποστηρίξει την εταιρεία σας στην αναθεώρηση του Συστήματος ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 45001 και να διασφαλίσει την λήψη του πιστοποιητικού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αν σας στείλουμε την πρόταση μας, καλέστε στα τηλέφωνα 210 2693437, 210 2619725 ή στείλτε e-mail στο contact@novitascert.com .