Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Νομοθεσία

Το πρότυπο ISO 9001 είναι χρήσιμο για την υλοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με κριτήριο την ικανοποίηση του πελάτη.

 

Εφόσον θέλετε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό ISO 9001 ή επιθυμείτε ορισμένες λύσεις οργάνωσης, τότε πρέπει να εφαρμοστεί στην εταιρεία σας ένα Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.

 

Η NOVITAS έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 στην Εταιρεία σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.