Οδική Ασφάλεια ISO 39001

οδική-ασφάλεια-iso-39001-novitascert

Το πρότυπο ISO 39001:2012 ορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety -RTS), ώστε να μπορεί ένας οργανισμός που αλληλοεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας να μειώσει το θάνατο και τους σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με τα τροχαία ατυχήματα.

Οι απαιτήσεις στο πρότυπο ISO 39001: 2012 περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή καταλλήλων πολιτικών για την Οδική Ασφάλεια (RTS), την ανάπτυξη στόχων και σχεδίων δράσης RTS που λαμβάνουν υπόψη τις νομικές, άλλες απαιτήσεις στις οποίες η εταιρεία έχει θεσπίσει καθώς και το περιβάλλον και οι συνθήκες που η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Βασική παράμετρος του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας είναι η διενέργεια Αναγνώρισης και Εκτίμησης Κινδύνων σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις και κριτήρια που ορίζονται από το πρότυπο.

Η NOVITAS είναι από τις πρώτες και ελάχιστες εταιρείες που έχουν φέρει σε πέρας με επιτυχία έργα πιστοποίησης συστημάτων ISO 39001 και επομένως είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ISO 39001 στην Εταιρεία σας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ