Πιστοποίηση Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Πιστοποίηση Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Το πρότυπο ISO 22301: 2012 καθορίζει απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την επανεξέταση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης για την προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση από περιστατικά που μπορεί αν προκαλέσουν την διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο ISO 22301: 2012 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλες τις οργανώσεις ή μέρη τους, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού.

Πως βοηθά τις επιχειρήσεις το ISO 22301

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301, βοηθά τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να υιοθετήσουν κατάλληλα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΑΕΑ), ώστε η επιχείρηση να μπορέσει, σε μία έκτακτη ανάγκη, να συνεχίσει τη λειτουργία της με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ’ επέκταση για την ίδια.

Ακόμη και αν το περιστατικό είναι καταστροφικό για την εταιρεία, ένα καλά σχεδιασμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, θα υποστηρίξει στην ανάκαμψη της εταιρείας και στην επαναφορά της σε κανονική λειτουργία, διασφαλίζοντας έτσι στην προστασία του ονόματος και της φήμης της αλλά και στην διατήρηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει.

NOVITAS δεδομένης της εμπειρίας της σε θέματα, διαχείρισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων και άλλων συστημάτων που απαιτούν την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ISO 22301 στην Εταιρεία σας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ