Πιστοποίηση ISO 22301 Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πιστοποίηση Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Το πρότυπο ISO 22301: 2019 καθορίζει απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την επανεξέταση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης για την προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση από περιστατικά που μπορεί αν προκαλέσουν την διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο ISO 22301: 2019 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλες τις οργανώσεις ή μέρη τους, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού.

Πως βοηθά τις επιχειρήσεις το ISO 22301

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301, βοηθά τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να υιοθετήσουν κατάλληλα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΑΕΑ), ώστε η επιχείρηση να μπορέσει, σε μία έκτακτη ανάγκη, να συνεχίσει τη λειτουργία της με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ’ επέκταση για την ίδια.

Ακόμη και αν το περιστατικό είναι καταστροφικό για την εταιρεία, ένα καλά σχεδιασμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, θα υποστηρίξει στην ανάκαμψη της εταιρείας και στην επαναφορά της σε κανονική λειτουργία, διασφαλίζοντας έτσι στην προστασία του ονόματος και της φήμης της αλλά και στην διατήρηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει.

NOVITAS δεδομένης της εμπειρίας της σε θέματα, διαχείρισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων και άλλων συστημάτων που απαιτούν την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ISO 22301 στην Εταιρεία σας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Στην Novitas Cert θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η πιστοποίηση ISO είναι κατανοητή για αυτο το λόγο, εδώ είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που μας υποβάλλονται από πιθανούς πελάτες. Εάν δεν εμφανίζεται εδώ η ερώτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε.

Τα κοινά οφέλη σε όλα  τα πρότυπα ISO  είναι τα παρακάτω:

 • Μειωμένο κόστος
 • Μειωμένοι κίνδυνοι
 • Μειωμένα ασφάλιστρα
 • Αυξημένη απόδοση
 • Βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών
 • Περισσότεροι αφοσιωμένοι υπάλληλοι
 • Βοηθά στην υποβολή προσφορών

Διατηρώντας μια  πιστοποίηση ISO  αποδεικνύετε τη δέσμευση των οργανισμών σας να επιτύχουν τους στόχους σας και αυξάνοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πελατών στο προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Τα πιο σύνηθες πρότυπα ISO  είναι τα παρακάτω:

 • Το ISO 9001  βοηθάει να θέσετε τους πελάτες σας πρώτοι
 • Το ISO 27001  προστατεύει τα συστήματα, τα δεδομένα και τη φήμη σας
 • Το ISO 14001  μειώνει τις περιβαλλοντικές σας επιπτώσεις
 • Το ISO 45001  σάς βοηθά να προστατεύσετε τους ανθρώπους σας
 • Το ISO 22301  προστατεύει την επιχείρησή σας από διακοπές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ