Πιστοποίηση ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001-novitascert

Προτεραιότητα ο Πελάτης

Η Πιστοποίηση ISO 9001 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου είναι χρήσιμη για την υλοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με κριτήριο την ικανοποίηση του πελάτη.

Εφόσον θέλετε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό ή επιθυμείτε ορισμένες λύσεις οργάνωσης, τότε πρέπει να εφαρμοστεί στην εταιρεία σας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Η NOVITAS έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 στην Εταιρεία σας.

Η πιστοποίηση ISO  είναι μια σφραγίδα έγκρισης από ένα τρίτο φορέα που η εταιρεία εφαρμόζει σε ένα από τα διεθνή πρότυπα που αναπτύχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τον  Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) .

Το  ISO  είναι ένας μη κυβερνητικός διεθνής οργανισμός ανεξάρτητος,  που συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη διεθνών προτύπων που υποστηρίζουν την καινοτομία και παρέχουν λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις.

Η πιστοποίηση ISO  δείχνει στους βασικούς σας ενδιαφερόμενους ότι έχετε μια καλή επιχείρηση που έχει δομή, είναι σταθερή και έτοιμη για ανάπτυξη.

Κάθε  πρότυπο ISO  έχει τα δικά του οφέλη, για παράδειγμα:

 • Το ISO 9001  βοηθάει να θέσετε τους πελάτες σας πρώτοι
 • Το ISO 27001  προστατεύει τα συστήματα, τα δεδομένα και τη φήμη σας
 • Το ISO 14001  μειώνει τις περιβαλλοντικές σας επιπτώσεις
 • Το ISO 45001  σάς βοηθά να προστατεύσετε τους ανθρώπους σας
 • Το ISO 22301  προστατεύει την επιχείρησή σας από διακοπές

Τα κοινά οφέλη σε όλα  τα πρότυπα ISO  περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη απόδοση
 • Μειωμένο κόστος
 • Βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών
 • Περισσότεροι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι
 • Μειωμένοι κίνδυνοι
 • Μειωμένα ασφάλιστρα
 • Βοηθά στην υποβολή προσφορών

Διατηρώντας μια  πιστοποίηση ISO  αποδεικνύετε τη δέσμευση των οργανισμών σας να επιτύχουν τους στόχους σας και αυξάνοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πελατών στο προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ