Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001-novitascert

Προτεραιότητα ο Πελάτης

Το πρότυπο ISO 9001 είναι χρήσιμο για την υλοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με κριτήριο την ικανοποίηση του πελάτη.

Εφόσον θέλετε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό ISO 9001 ή επιθυμείτε ορισμένες λύσεις οργάνωσης, τότε πρέπει να εφαρμοστεί στην εταιρεία σας ένα Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.

Η NOVITAS έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 στην Εταιρεία σας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ