Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com
READING

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠ...

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

 

Αναζητάς Χρηματοδοτική Ευκαιρία Να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου;
Τα καλά Νέα έρχονται από το Έσπα

Νέα δράση επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ <<Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας>> αναβάθμιση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σκοπός της η χρηματοδοτική ενίσχυση στους τομείς :
– Λιανικού Εμπορίου
– Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης
– Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας.

Ποσοστό Επιδότησης
50% για όλες τις περιφέρειες.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου
Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης. Το 30 % της επένδυσης θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
– Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
– Πιστοποίηση προϊόντων, Υπηρεσιών & Διαδικασιών ( iso, ce )
– Μηχανήματα και Εξοπλισμός
– Ψηφιακή Προβολή
– Μελέτες
– Μεταφορικά Μέσα
– Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Υποβολή Προτάσεων
Από 6 Φεβρουαρίου έως 19 Απριλίου 2019

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την συνεργαζόμενη εταιρεία οργάνωσης, διοίκησης & ανάπτυξης επιχειρήσεων B.O.F ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Υπεύθυνη Πληροφοριών
Λίνα Ρωσσίδου
B.O.F ΕΛΛΑΣ Α.Ε
210-3314200
bof@bofhellas.com