Κορωνοϊός & Πιστοποίηση

Πιστοποίηση BRC, IFS, FSCC

Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-9, εισάγει νέες παραμέτρους τόσο στην προσωπική και κοινωνική ζωή μας όσο και στην επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Χωρίς αμφιβολία οι συνέπειες θα είναι σημαντικές και σε μεγάλο βαθμό μη προβλέψιμες σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας.

Ας αφήσουμε το φορτίο της ιατρικής αντιμετώπισης στους γιατρούς και τον περιορισμό της διασποράς του ιού, σε κάθε έναν από εμάς, μέσα από την ατομική ευθύνη που πρέπει να επιδείξουμε και ας ασχοληθούμε με την διαχείριση της πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

Είναι προφανές ότι η διαχείριση του ζητήματος της πρόληψης από τον κορωνοϊό στους εργασιακούς χώρους, είναι ένα θέμα αντιμετώπισης Καταστάσεως Έκτακτης Ανάγκης.

Ειδικά τα πρότυπα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων OHSAS 18001 / ISO 45001, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων (ISO 45001 §6.1.2), την ενημέρωση και επαγρύπνηση του προσωπικού (ISO 45001 §7.3 & 7.4) και την διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ISO 45001 §8.2).

Δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την εξάπλωση του  κορωνοϊού αποτελεί μια Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, οι εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν Συστήματα Διαχείρισης Y&A Εργαζομένων, σύμφωνα με το OHSAS 18001 / ISO 45001, οφείλουν να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς και να εφαρμόσουν τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύστημα τους, για την διαχείριση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και την λήψη των καταλλήλων μέτρων για την αντιμετώπισης της.

Βέβαια το ίδιο ισχύει για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, στο πλαίσιο της νομοθετικής απαίτησης για εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως προβλέπεται από το ΠΔ 17/1996

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι το ΕΛΙΝΥΑΕ το οποίο δημοσίευσε πρόσφατα έναν περιεκτικό και εύστοχο οδηγό με κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

Μεταξύ των άλλων χρήσιμων πληροφοριών, αναφέρει και οδηγίες προς τους εργοδότες (§2) που προβλέπονται από την νομοθεσία για την Υ&Α των εργαζομένων καθώς και τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για την λήψη μέτρων, με σκοπό τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται στην ανάγκη για επικαιροποίησης της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, ως προς τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης που σχετίζονται με τον COVID-19.

Απευθυνόμενοι ειδικά στις εταιρείες που εφαρμόζουν και διαθέτουν πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Υ&Α των Εργαζομένων, σύμφωνα με το OHSAS 18001 / ISO 45001, επισημαίνουμε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τον COVID-19 θα αποτελέσει βασικό σημείο ελέγχου της διαχείρισης της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, κατά την επιθεώρηση του συστήματος που θα γίνει από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Επομένως πέρα από τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της μετάδοσης και ανακοπής  της διασποράς του κορωνοϊού, πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες συστημικές και διαχειριστικές ενέργειες που θα αποδεικνύουν ότι το Σύστημα Διαχείρισης λειτουργεί, εφαρμόζεται αποτελεσματικά και παράγει αποτελέσματα.

Τα Πρότυπα Διαχείρισης είναι χρήσιμα στις επιχειρήσεις διότι εκτός των πιστοποιητικών, παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την οργάνωση της επιχειρησιακής λειτουργίας ενός οργανισμού και την μέτρηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τους ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, των νομοθετικών συμπεριλαμβανομένων.

Η NOVITAS είναι στην διάθεση σας για την παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη, λειτουργία και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης.

Δείτε εδώ τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ