Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Grid Post Block

OHSAS 18001/ISO 45001

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης στο νέο πρότυπο Μετά από 19 χρόνια έρχεται το νέο πρότυπο ISO 45001 να αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.Το νέο παγκόσμιο και διεθνές πρότυπο...

Videos

Not Post Found!

Audios

Not Post Found!