Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Home – Personal

LATEST NEWS
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ MDR 745/2017

Διευρύνεται ο όρος Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα με την προσθήκη προϊόντων και συσκευών αισθητικής   Ο νέος κανονισμός MDR 745/2017, σε μια προσπάθεια ανασχεδιασμού και βελτίωσης των βασικών πρακτικών...
Προγράμματα ΕΣΠΑ

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις» Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας στοχεύει, στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σκοπός του...