Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Home – Personal

LATEST NEWS
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ του ΕΚΑΠΤΥ

NOMOΣ 4600 / ΦΕΚ 43Α / 9-3-2019 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις. Σύμφωνα...
GDPR EC

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατευθυντήριες Οδηγίες από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για την Πολιτική Επικοινωνία Στις 26/3 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέδωσε Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων...
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ MDD 93/42 ΣΤΟΝ MDR 745:2017

’’ Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα από την MDD 93/42 στον MDR 745:2017 ’’   Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου στο Ξενοδοχείο Τιτάνια το στοχευμένο σεμινάριο με...