Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 25/5/2018 και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Πρόκειται για ένα εκτενέστατο νομικό πλαίσιο το οποίο πλέον αποτελεί τον βασικό πυλώνα προστασίας προσωπικών δεδομένων  φυσικών προσώπων, στον κόσμο.

Οι νέοι κανόνες που εισάγει επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο Κανονισμός GDPR ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

logoΗ NOVITASCERT ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της εταιρίας  TEHNODENT Co.  Ltd. με ISO 13485 για το “Σχεδιασμό, την Παραγωγή και Διάθεση Οδοντιατρικών Προϊόντων” καθώς και την πιστοποίηση με CE βάση της 93/42/ΕΟΚ των προϊόντων Κατηγορίας Ι από τον ΕΟΦ και των προϊόντων κατηγορίας ΙΙa από τον Κοινοποιημένο Φορέα για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΕΚΑΠΤΥ.

ISO 9001:2015Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.