Η Novitascert ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία της πιστοποίησης της εταιρείας HEIM Ltd. με βάση τα πρότυπα ISO 13485 και ISO 9001 καθώς και τη διαδικασία για τη λήψη σήματος CE με βάση τις απαιτήσεις της MDD, Κοινοτικής Οδηγίας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 93/42/EEC.

Η HEIM Ltd.  είναι μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα εταιρεία, στον τομέα της παραγωγής οδοντικών εμφυτευμάτων (www.heim.gr).