Διαχείριση Περιβάλλοντος ISO 14001

Διαχείριση Περιβάλλοντος ISO 14001

Το πρότυπο ISO 14001 αναφέρεται σε όλες τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση.

Σκοπός του είναι η διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων εφόσον προκύψουν και η επίτευξη συνεχούς βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και επίδοσης.

Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, να γνωστοποιήσετε στην Κοινωνία και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος την ευαισθησία σας και την δέσμευση σας σε περιβαλλοντικά θέματα και να αποφύγετε κυρώσεις και κακή φήμη για την εταιρεία σας που θα σχετίζονται με περιβαλλοντικά συμβάντα τότε μια καλή πρακτική είναι να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό ISO 14001.

Η NOVITAS έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, στην Εταιρεία σας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ