Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων OHSAS 18001-ISO 45001

Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων OHSAS 18001-ISO 45001

Το πρότυπο OHSAS 18001 καθώς και το επερχόμενο ISO 45001, αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους οργανισμών και επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην αντιμετώπιση των κινδύνων και στην μείωση της επικινδυνότητας στον τόπο εργασίας.

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε τα βέλτιστα δυνατά μέτρα για αν διασφαλίσετε την ασφάλεια του προσωπικού σας, να γνωστοποιήσετε σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος την ευαισθησία σας και την δέσμευση σας σε θέματα προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων και τέλος να αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις από πλημμελή συμμόρφωση με την σχετική Νομοθεσία καθώς και κακή φήμη για την εταιρεία σας τότε μια καλή πρακτική είναι να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό OHSAS 18001 / ISO 45001.

Νέο πρότυπο ISO 45001 και προθεσμία μετάβασης

Το πρότυπο ISO 45001 βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2018 και έχει θεσπιστεί μεταβατική περίοδος η οποία λήγει στις 12 Μαρτίου 2021. Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με OHSAS 18001 θα πρέπει να αναθεωρήσουν το Σύστημα τους και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 45001.

Δείτε την σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ εδώ

Επειδή το ISO 45001 βρίσκεται ήδη σε ισχύ και παρά την ύπαρξη της μεταβατικής περιόδου, πολλοί Οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα και κυρίως ΟΤΑ, έχουν αρχίσει από τώρα να το αναφέρουν ως απαίτηση στους δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν.

Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου οι εταιρείες που έχουν πιστοποιητικό OHSAS 18001, να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, καλό θα είναι να προσαρμόσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων που διαθέτουν στις απαιτήσεις του ISO 45001 και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό το συντομότερο δυνατόν.

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς

Η εταιρεία NOVITAS μέλος του SPIN GROUP, έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση σε θέματα Αναγνώρισης και Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων.

Επίσης η NOVITAS αναλαμβάνει την αναθεώρηση υπάρχοντος, πιστοποιημένου Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 45001 και στην συνέχεια να διασφαλίσει την λήψη του νέου πιστοποιητικού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ