Η NOVITAS υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του Ν 4808/2021-ΦΕΚ 101/2021 για την Εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Πιστοποίηση BRC, IFS, FSCC

Ο νόμος για την Εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον Κόσμο της Εργασίας (Ν 4808/2021) δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021 με το ΦΕΚ 101/2021 και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς.

Ο Νόμος όπως έχει διατυπωθεί, είναι σαφής και κατηγορηματικός, όσο αφορά στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, οι οποίες περιγράφονται με λεπτομέρεια, αλλά δεν βοηθάει τις υπόχρεες, επιχειρήσεις, να καταλάβουν, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθούν.

Εμείς στην NOVITAS με εμπειρία στην Κανονιστική Συμμόρφωση (EU Regulations), την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, για την Υγεία & Ασφάλεια (OHSAS 18001, ISO 45001), την Κοινωνική Υπευθυνότητα (SA 8000, ISO 26000) και την Ηθική στην Εργασία (rating system ECOVADIS), αναλύσαμε τις απαιτήσεις του νόμου και αναπτύξαμε ένα Εγχειρίδιο Πολιτικών για την καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει την Δέσμευση της Επιχείρησης για την προστασία των εργαζομένων από την παρενόχληση, Ειδικές Πολιτικές, Διαδικασίες και οδηγίες για την εφαρμογή αυτών.

Οι Πολιτικές και οι Διαδικασίες προσαρμόζονται στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας. Η εφαρμογή τους είναι εύκολη αφού είναι διατυπωμένες σε απλή κατανοητή γλώσσα, χωρίς να προστίθεται γραφειοκρατικός φόρτος στο προσωπικό.

Η εφαρμογή των Πολιτικών και των διαδικασιών βοηθάει την επιχείρηση στην επίτευξη της συμμόρφωσης με τον Νόμο 4808/2021

Η NOVITAS είναι σε θέση να σας παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη στο δρόμο προς την συμμόρφωση με τον Νόμο 4808/2021 αλλά και την διασφάλιση της προστασίας του προσωπικού σας από κάθε Ηθική Παρενόχληση στον χώρο εργασίας καθώς και τον Εργασιακό Εκφοβισμό (Mobbing).

Η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης τύπου ISO 9001 δεν είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή των Πολιτικών και διαδικασιών.

Επίσης η NOVITAS, σας καθοδηγεί, ώστε να γίνουν οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 4808 στην Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ