Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 13485:2016

MOBIAK ΑΕ – ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 13485:2016

Το νέο Σύστημα Ποιότητας της εταιρίας ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ επιθεωρήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016, από τον Ελληνικό Κοινοποιημένο Οργανισμό για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε, για την δραστηριότητα της διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και την Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση Προϊόντων Οξυγονοθεραπείας.

Η ΝOVITAS, σταθερός συνεργάτης της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 13485:2016 και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο που οδήγησε στην πιστοποίηση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα πιστοποιήσεων επικοινωνήστε μαζί μας contact@novitascert.com