Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com
READING

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Αποζημίωση από τον ΕΟΠΥ...

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με το Νόμο 4600/ΦΕΚ43Α/9-3-2019 από τις 10 Απριλίου 2019 προβλέπεται ότι προϋπόθεση σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την εξόφληση τους, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο «Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ»,των προϊόντων που προσφέρει ο κάθε Πάροχος,

 

Όπου απαιτείται η καταγραφή, Κωδικού Αποζημιούμενου Προϊόντος, θα χρησιμοποιείται ο μοναδικός Κωδικός Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος, που έχει αποδοθεί από τον ΕΟΦ.

 

Είναι σαφές ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς (εισαγωγείς, έμποροι, διακινητές κ.λπ.) που επιθυμούν να συναλλάσσονται με τον ΕΟΠΥΥ, πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ και στην συνέχεια να καταχωρίσουν τα προϊόντα τους.

 

Οι ενέργειες αυτές είναι μονόδρομος για να εξασφαλιστεί η σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και η αποζημίωση των προμηθευόμενων προϊόντων.

 

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς:

 

  • Εγγραφή της επιχείρησης σας (Registration) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΟΦ και λήψη κωδικών πρόσβασης.
  • Καταχώρηση προϊόντων:
  • Κατασκευαστών Πρωτογενών (ΟΕΜ) και Δευτερογενών (OBL – ιδιωτικής ετικέτας) με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην Ελληνική αγορά κάτω από την επωνυμία τους Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα κατηγορίας Ι, συστήματα ή/και σύνολα, επί παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά.
  • Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός ΕΕ, για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα κατηγορίας Ι, συστήματα ή/και σύνολα, επί Παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά
  • Διανομέων – διακινητών (εμπόρων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.