Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ του ΕΚΑΠΤΥ

NOMOΣ 4600 / ΦΕΚ 43Α / 9-3-2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 87 του Νόμου 4600/ΦΕΚ43Α/9-3-2019 από τις 10 Απριλίου 2019 διακόπτεται η λειτουργία του “Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων” που τηρούσε το ΕΚΑΠΤΥ.

Άμεση συνέπεια του παραπάνω γεγονότος είναι ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς (εισαγωγείς, έμποροι, διακινητές κ.λπ.), που είχαν εγγραφεί ΜΟΝΟ στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ, πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Ο.Φ.

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς:

Εγγραφή της επιχείρησης σας (Registration) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΟΦ και λήψη κωδικών πρόσβασης.

Καταχώρηση προϊόντων:

  • Κατασκευαστών Πρωτογενών (ΟΕΜ) και Δευτερογενών (OBL – ιδιωτικής ετικέτας) με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην Ελληνική αγορά κάτω από την επωνυμία τους ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Ι, συστήματα ή/και σύνολα, επί παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά.
  • Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Ι, συστήματα ή/και σύνολα, επί Παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά
  • Διανομέων (εμπόρων).

 

Σύνθεση Τεχνικών Φακέλων νέων και αναθεώρηση υπαρχόντων, απαραίτητων για τη σήμανση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με CE.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.