Γενικές Πληροφορίες για το CE

Γενικές Πληροφορίες για το CE

Το σήμα CE, όπως προβλέπεται από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ, αποτελεί ένα υποχρεωτικό σήμα συμμόρφωσης που πρέπει να φέρουν τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Τουρκίας, και τα οποία είναι απαραίτητο να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Τα γράμματα CE προέρχονται από «Conformité Européenne» που σημαίνει «Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση».

Το σήμα CE υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις Οδηγίες CE.

Τα προϊόντα που φέρουν σήμανση CE έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Συγχρόνως πολλές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θέσει ως απαίτηση τη σήμανση CE για να επιτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων.

Τα προϊόντα τα οποία δε συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες και δε φέρουν σήμανση CE δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν ή να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

Τα πάντα για την σήμανση CE Mark

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ