Επιβεβαίωση Μελέτης HACCP

Home/Uncategorized/Επιβεβαίωση Μελέτης HACCP

Επιβεβαίωση Μελέτης HACCP

Επιβεβαίωση Μελέτης HACCP

HACCP είναι το ακρωνύμιο του Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και της ποιότητας των τροφίμων. Έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.

Βασιζόμενο στις απαιτήσεις του CODEX ALIMENTARIUS, εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν τον οποιονδήποτε χειρισμό τροφίμων και ποτών. Έτσι απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους που απασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεση προς πώληση τροφίμων.

Στη χώρα μας η υποχρέωση για ανάπτυξη και εφαρμογή μελέτης HACCP, τέθηκε σε εφαρμογή με την Κ.Υ.Α 487/4.12.2000 (ΦΕΚ1219Β) που εκδόθηκε σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ.

Η NOVITAS είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επιβεβαίωσης μελέτης HACCP στην επιχείρησης σας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

    2020-01-19T20:33:41+00:00

    Μοιραστείτε το

    Leave A Comment

    Go to Top