Φάκελοι Ιστικών Μοσχευμάτων Ανθρώπινης Προέλευσης για Αδειοδότηση από ΕΟΜ

Αφορά τα Ιδρύματα Ιστών και τα Ιδρύματα Εισαγωγής Ιστών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Αυτοί οι οργανισμοί με βάση το ΠΔ 26/2008, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 129/2016 και το Νόμο 3984/2011, πρέπει να υποβάλλουν στην Ελληνική Αρμόδια Αρχή (Εθνικός Οργανισμός Μοσχευμάτων – ΕΟΜ) ολοκληρωμένο φάκελο για τη λήψη της σχετικής άδειας.

 

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς:

 

  • Προετοιμασία πλήρους φακέλου αδειοδότησης.
  • Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Μοσχευμάτων – ΕΟΜ & Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας).
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος ποιότητας που απαιτείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων Ιστών και των Ιδρυμάτων Εισαγωγής Ιστών.
  • Υπηρεσίες πιστοποίησης.
  • Ανάπτυξη των κατάλληλων πρωτοκόλλων των διεργασιών από τη συλλογή μέχρι και τη διάθεση των Ιστικών μοσχευμάτων στον οργανισμό εφαρμογής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στο τηλέφωνο +30 210 2619728.