Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Φάκελοι Ιστικών Μοσχευμάτων για Αδειοδότηση από ΕΟΜ

Φάκελοι Ιστικών Μοσχευμάτων Ανθρώπινης Προέλευσης για Αδειοδότηση από ΕΟΜ

Αφορά τα Ιδρύματα Εισαγωγής Ιστών και τα Ιδρύματα Ιστών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν (αίτηση αρχικής άδειας) ή δραστηριοποιούνται (αίτηση ανανέωσης άδειας) εντός της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής επικράτειας.

 

Οι παραπάνω οργανισμοί με βάση το ΠΔ 26/2008, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 129/2016 και το Νόμο 3984/2011, οφείλουν, προκειμένου να συλλέγουν, ελέγχουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, διαθέτουν,εισάγουν και εξάγουν ιστούς ή κύτταρα, να υποβάλλουν στην Ελληνική Αρμόδια Αρχή (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων – ΕΟΜ και Υπουργείο Υγείας) ολοκληρωμένο φάκελο για τη λήψη σχετικής άδειας ανάλογα την δραστηριότητα τους.

 

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς:

 

Προετοιμασία πλήρους φακέλου αδειοδότησης.
Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων – ΕΟΜ & Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας).
Ανάπτυξη και εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος ποιότητας που απαιτείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων Εισαγωγής Ιστών και των Ιδρυμάτων Ιστών.
Υπηρεσίες πιστοποίησης.
Ανάπτυξη των κατάλληλων πρωτοκόλλων των διεργασιών από τη συλλογή μέχρι και τη διάθεση των ιστών και κυττάρων στον οργανισμό εφαρμογής (μεταμοσχευτικό κέντρο).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com ή στο τηλέφωνο +30 210 2619728.