Πιστοποίηση ISO 27001 Ασφάλεια Πληροφοριών & Κυβερνοασφάλεια

Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001 & Κυβερνοασφάλεια-novitascert

Το πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η πιστοποίηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες.

Με την εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, η εταιρείας σας αποδεικνύει προς τους πελάτες της, τις Αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση των κινδύνων ώστε να διασφαλίζει την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

Στην συνέχεια αναφέρουμε μερικούς από τους λόγους που σχεδόν επιβάλουν πλέον την ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργείας ενός πιστοποιημένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών:

  • Οι περισσότερες πλέον πληροφορίες που επεξεργάζονται οι εταιρείες και οι οργανισμοί αποθηκεύονται και διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή
  • Έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα να εκδηλωθεί ψηφιακή επίθεση εναντίον των πληροφοριακών συστημάτων. Οφείλεται στην εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων και στην αύξηση των ατόμων που έχουν την τεχνογνωσία για να εκδηλώσουν ψηφιακές επιθέσεις
  • Έχει αλλάξει η στρατηγική των ψηφιακών επιθέσεων οι οποίες συνήθως δεν είναι στοχευμένες αλλά μαζικές και ανιχνεύουν ευάλωτους στόχους
  • Υπάρχουν πολλοί λόγοι πλέον να εξαπολυθεί μια ψηφιακή επίθεση που μπορεί να είναι μια απλώς κακόβουλη ενέργεια, μια ενέργεια που πηγάζει από επαγγελματικό ανταγωνισμό, μια εγκληματική ενέργεια που βασίζεται σε εκβιασμό με οικονομικό αντάλλαγμα ή ακόμα και γεωπολιτικός λόγος που απορρέει από την αντιπαλότητα μεταξύ κρατών
  • Οι επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης που μπορεί να έχει ως συνέπειες την απώλεια κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων ή τη μη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων της εταιρείας μπορεί να είναι μέχρι και καταστροφικές
  • Εισάγονται συνεχώς νέοι Κανονισμοί και Νομοθεσία σχετικά με την Κυβερνοασφάλεια
  • Με την πιστοποίηση ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών με ISO 27001, η εταιρεία αναδεικνύει την εγρήγορση της και αποδεικνύει την δέσμευση της σε αυτό τον τομέα και έτσι εμπνέει εμπιστοσύνη στον πελάτη

Η NOVITAS έχει αναπτύξει τεχνογνώσια όχι μόνο στο αντικείμενο της Ασφάλειας Πληροφοριών αλλά και ευρύτερα στην Κυβερνοασφάλεια. Η ομάδα Κυβερνοασφάλειας στελεχώνεται από ειδικούς στο θέμα με μεγάλη εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς.

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να σας μεταφέρει τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ενός συστήματος ασφάλειας πληροφοριών και να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ISO 27001 στην Εταιρεία σας.

Οι απειλές για την ασφάλεια των πληροφοριών δεν έρχονται μόνο μέσω της πληροφορικής. Το δυσαρεστημένο προσωπικό, οι δυσαρεστημένοι πρώην υπάλληλοι, οι απατεώνες διευθυντές και οι ανταγωνιστές μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στις εμπιστευτικές σας πληροφορίες και να το χρησιμοποιήσουν εις βάρος της επιχείρησης και της φήμης της. Αυτό μπορεί να είναι σκόπιμο ή τυχαίο. Οι πληροφορίες δεν περιορίζονται σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά καλύπτουν όλες τις μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων προφορικών και έντυπων αντιγράφων.

Το  ISO 27001  προωθεί ότι υπάρχει επαρκής εκπαίδευση και αρχεία για όλο το προσωπικό, ώστε να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτά. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τυχόν τυχαίες παραβιάσεις της ασφάλειας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  ISO 27001  εδώ .

Στοχεύουμε για μια περίοδο παράδοσης 6-8 εβδομάδων, αλλά πάλι αυτό μπορεί να διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Δεν θα καθυστερήσουμε ποτέ τη διαδικασία, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συμβούν πράγματα που μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεστε μια μικρή καθυστέρηση. Αυτό θα το φιλοξενήσουμε όπου είναι δυνατόν. Ωστόσο, για όσους θέλουν να επιτύχουν  πιστοποίηση ISO  το συντομότερο δυνατό, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αποκτήσετε την  πιστοποίηση ISO  εντός των τυπικών χρονικών ορίων μας.

Μετά την αποδοχή της προσφοράς και την πληρωμή της κατάθεσης, προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας μια επιστολή που μπορείτε να στείλετε στους πιθανούς πελάτες σας ή να συμπεριλάβετε με προσφορές, για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε εισέλθει στη διαδικασία και ότι θα είστε πλήρως πιστοποιημένοι 6-8 εβδομάδες. Αυτό είναι συνήθως αρκετό για να προχωρήσουμε με μια διαδικασία υποβολής προσφορών. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να συνοδεύεται από μια επιστολή ανακοίνωσης που δηλώνει ότι έχετε επιτύχει την πιστοποίηση ISO.

Εάν χρειάζεστε  Πιστοποιημένη πιστοποίηση , αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει κατά μέσο όρο 6-9 μήνες, καθώς θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε αποδεικτικά στοιχεία πριν από την Αξιολόγηση Στάδιο 1 από έναν Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Μπορούμε να παρέχουμε  υπηρεσίες παροχής  συμβουλών ISO για να σας βοηθήσουμε να προετοιμάσετε το σύστημα διαχείρισης σας για αξιολόγηση από έναν διαπιστευμένο φορέα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητές σας να περάσετε την αξιολόγηση για πρώτη φορά.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ