Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Επιβεβαίωση και Πιστοποίηση GMP’s

Επιβεβαίωση και Πιστοποίηση GMP’s

Πιστοποίηση GMP για παραγωγή καλλυντικών ISO 22716

 

Το ISO 22716: 2007 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την αποστολή καλλυντικών προϊόντων.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές στο ISO 22716: 2007 δεν ισχύουν για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και για διανομή τελικών προϊόντων.

 

Η NOVITAS είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice – GMP) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22716 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices.